BBM 231 Mantıksal Tasarım/Logic DesignPersonel

Duyurular

Dersin Amacı

Sayısal sistemler ve ilgili analitik yaklaşımların anlaşılması. Sayısal sistemlerin analiz ve sentezinde izlenmesi gereken yöntemlerin tanınması. Donanım tanımlama dili kavramının tanınması (Verilog).

Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler

Dersin İçeriği

İkili sistemler, Kodlar, Boole Cebri, Sayısal Mantık Kapıları, Fonksiyonların sadeleştirilmesi, Kombinasyonal Mantık, Ardışıl Eşzamanlı Mantık, Sayıcılar, Tasarım problemleri.

Plan

Notlandırma

Ana Ders Kitabı


  1. Digital Design: With an Introduction to the Verilog HDL, M. Morris Mano, Prentice-Hall, Inc., 5. Baskı.

Yardımcı Kitaplar

  1. Fundamentals of Digital Systems Design, V.T. Rhyne, Prentice-Hall, Inc.
  2. Digital Fundamentals, Thomas L. Floyed, A. Bell & Howell Company.
  3. Principles of Digital Design, Daniel D. Gajski, Prentice-Hall, Inc.

Verilog HDL ile İlgili Faydalı Siteler/Kaynaklar

  1. Youtube'dan izleyebileceğiniz bir ders serisi.
  2. An online compiler for Ikarus Verilog
  3. ...

Y. Doç. Dr. Murat Aydos
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
e-posta: maydos at hacettepe dot edu dot tr