BIL 201, 2011-2012 Güz

Mantıksal Tasarım (Logical Design)

Ders: 

Çarsamba 

13:00-15:45 @ D3 (1. Şube)

Çarşamba 

13:00-15:45 @ D4 (2. Şube)

=

Hocalar: 

Aykut Erdem (1. Şube)

Sevil Şen (2. Şube)

{aykut,ssen}-at-cs.hacettepe.edu.tr


Araş. Gör.: 

Hüseyin Temuçin

htemucin-at-cs.hacettepe.edu.tr


Ders Tanımı:

Bu dersin amacı, öğrencilere sayısal (Boole) devrelerini tasarlama, analiz etme ve gerçekleştirme ile ilgili gerekli yetileri ve bilgiyi kazandırmaktır. Öğrenciler, dersin sonunda bilgisayarların alt düzey çalışma prensipleri ve temel bileşenleri konusunda derin bilgiye sahip olacak ve bu temel bileşenleri veya bilgisayarlar dışındaki sayısal devreleri tasarlayabileceklerdir.

The aim of this course is to give students the necessary skills and knowledge to design, analyze, and implement digital (i.e. boolean) circuits. At the end of the course, the students are expected to have a better understanding of the inner workings of a computer and its hardware components. They will learn how to design these basic components and also they will be able to design digital circuits other than computers.


Ders kitabı:

Yardımcı kitap:

İçerik

Ders notları

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü FTP sitesinden erişilebilir.

Notlandırma

Ödev ve quizler %25, Ara sınav %30, Final %45


Kaynaklar

ÖdevlerDers ile ilgili duyurular için takip edin: news.cs.hacettepe.edu.tr/dersler.bil201