BCO 606 - Unreal ile Oyun Geliştirme

Instructor: Dr. Ufuk Çelikcan

Önbilgi


Derslerdeki eğitimlerde ve egzersizlerde C++ kullanmıyoruz. Bunun yerine Unreal oyun motorunun Blueprint sistemiyle görsel kodlama yapıyoruz. Bu sebeple dersi almak için kodlama önbilgisi gerekMEmekte.

NOT: Dönem projelerinde öğrenciler Blueprint, C++ veya her ikisini birden kullanmakta serbestler.

Bahar 2021 Dönemi Duyuruları için Piazza Sayfası


piazza.com/hacettepe.edu.tr/spring2021/bco606

Ders Özeti (Syllabus)