BYZ656 BİÇİMSEL YÖNTEMLER

BAHAR 2020

ÖĞRETİM ÜYESİ: Engin Demir

DERS SAATİ: CUMA 18:30-21:00 @D9

DERS KAPSAMI:

Ders kapsamında biçimsel yöntemlere giriş, temel matematiksel kavramlar, mantık ve muhakeme, model kavramları ve özellikleri, notasyon, gereksinim tanımlama dilinin sözdizim ve anlambilim özellikleri, gereksinim formülasyonu, ispatlar, doğrulama ve hata işleme konuları genel bir bakış açısıyla işlencektir. Endüstriyel uygulamalarda özellikle yazılım mühendisliğindeki uygulamaları incelenecektir.

KİTAP:

ÖNERiLEN KAYNAKLAR:

NOT DAĞILIMI :

Makale Sunumu

50

Son Sınav (İnceleme Makalesi)

50

İLETİŞİM:

Ders ile ilgili bütün kaynaklar ve iletişim Piazza sistemi üzerinden http://www.piazza.com/hacettepe.edu.tr/spring2020/byz656 adresinden yürütülecektir.

HAFTALIK PROGRAM

HAFTA

GÜN

BYZ656 HAFTALIK KONULAR

1

28.02.2020

Biçimsel Yöntemlere Giriş

2

6.03.2020

Biçimsel Yöntemlere Genel Bakış, Biçimsel Yöntemler için Endüstriyel Araçlar

3

13.03.2020

Temel Konular (Matematiksel İfadeler)

4

20.03.2020

Temel Konular (Mantık)

5

27.03.2020

Temel Konular (Dijkstra, Hoare and Parnas)

6

3.04.2020

Temel Konular (Automata, Model Kontrolü, Teorem İspatı)

7

10.04.2020

Sunumlar

8

17.04.2020

Sunumlar

9

24.04.2020

Sunumlar

10

1.05.2020 (Tatil)

Emek ve Dayanışma Günü

11

8.05.2020

Sunumlar

12

15.05.2020

Sunumlar

13

22.05.2020

Sunumlar

14

29.05.2020

Sunumlar