Akademik Yıl

2015-16 Güz

Ders Kodu ve Adı

BBM442 Koşut İşlem

Şube

01

Ders Tanımı

Koşut mantığa ve koşut programlamaya giriş, koşut bilgisayarlar için ağ topolojileri, GPU’lar, koşut bilgisayar mimarileri (SIMD, Shared Memory MIMD and Distributed Memory MIMD), zaman uyumlama mekanizmaları, koşut programlama modelleri, koşut algoritmaların çözümlenmesi ve tasarımı, farklı mimariler için koşut algoritma geliştirimi, koşut algoritmaların başarım ve karmaşıklığı ve seçilen bazı koşut algoritmaların vaka çalışmaları

Ders Yeri ve Zamanı

Derslik D9    Cuma 13:00-16:00

Ders Sorumlusu

Yrd.Doç.Dr. Kayhan İmre

e-posta

Danışma Saati:

Randevu ile.

Ders Kitabı

Grama A.,  Gupta A., Karypis G. ve Kumar, V., Introduction to Parallel Computing, Second Edition Addison Wesley, 2003.

Değerlendirme

2 ara sınav (%50) ve bir genel sınav (50%)

 

 

 

1.    Sınavlar

2.    Sınavlar

Genel Sınavlar

sinavlar/Sinav1_20072008.pdf

sinavlar/Sinav1_20082009.pdf

sinavlar/Sinav1_20092010.pdf

sinavlar/Sinav1_20102011.pdf

sinavlar/Sinav1_20112012.pdf

sinavlar/Sinav1_20122013.pdf

sinavlar/Sinav1_20132014.pdf

sinavlar/Sinav1_20142015.pdf

sinavlar/Sinav2_20072008.pdf

sinavlar/Sinav2_20082009.pdf

sinavlar/Sinav2_20092010.pdf

sinavlar/Sinav2_20102011.pdf

sinavlar/Sinav2_20112012.pdf

sinavlar/Sinav2_20122013.pdf

sinavlar/Sinav2_20132014.pdf

sinavlar/Sinav2_20142015.pdf

sinavlar/SinavG_20072008.pdf

sinavlar/SinavG_20082009.pdf

sinavlar/SinavG_20092010.pdf

sinavlar/SinavG_20102011.pdf

sinavlar/SinavG_20112012.pdf

sinavlar/SinavG_20122013.pdf

sinavlar/SinavG_20132014.pdf

sinavlar/SinavG_20142015.pdf