Hacettepe amblemi

Eğitimi İş Tecrübesi Akademik Yaşamı Üyesi Olduğu Kuruluşlar Kitapları Yazıları Ödülleri Özel Yaşamı
Akademik ve İdari Görevleri

nokta 1983 - 1985 : H.Ü. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı
nokta 1987 - 1995 : Türkiye Bilişim Derneği Başkanı
nokta 1987 - 1995 : Devlet Planlama Teşkilatı'nın bilişimle ilgili komisyonlarında üyelik
nokta 1989 -         : H.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
nokta 1990 - 1995 : Bilişim Yüksek Konseyi Başkanı
nokta 1992 - 1995 : Bilişim dergisinin TBD adına sahibi ve başyazarı
nokta 1992 -         : TBD Ulusal Bilişim Kurultayları Danışma Kurulu üyesi
nokta 1995 -         : TBV kurucu üyesi, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri
nokta 1995 -         : TÜBİTAK içindeki ilgili çalışma gruplarına aktif olarak katılmaAna sayfa